STTTên nhân vậtLevelSP
1 _G4u_M3o____ 90 3234535
2 KhoaDream 90 3525596
3 24h_online 90 4752187
4 HoaXinhDep 90 4688438
5 _1Ljt_65____ 90 4999668
6 _2Ljt_65____ 90 4843737
7 _3Ljt_65____ 89 4596533
8 NamPT01 89 4713700
9 NamPT02 89 4258059
10 NamNC01 89 4638285
11 NamMS01 89 4520762
12 29D2_28073 89 4928525
13 NamCB01 89 4570908
14 NgocChuot3 88 4685419
15 NgocChuot2 88 4856111
16 ST_Linh 88 4539909
17 Rus_II 88 4668406
18 GhostShipSG 88 4664863
19 SDV_QuynhAnh 88 4606672
20 NgocChuot 88 4828818